เหตุใดแอฟริกาจึงต้องการศูนย์สังเคราะห์วิทยาศาสตร์เพื่อจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อน

เหตุใดแอฟริกาจึงต้องการศูนย์สังเคราะห์วิทยาศาสตร์เพื่อจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อน

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์มักต้องใช้อุปกรณ์ที่ซับซ้อน เช่น กล้องโทรทรรศน์วิทยุหรือห้องปฏิบัติการ โครงสร้างพื้นฐานนี้จำเป็นสำหรับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ แต่โครงสร้างพื้นฐานอีกรูปแบบหนึ่งก็มีความจำเป็นเช่นกัน: ศูนย์การสังเคราะห์ ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้เชี่ยวชาญในการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาการและภูมิศาสตร์ ทุกวันนี้ นักวิจัยต้องจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนซึ่งตัดขาดระหว่างสาขาวิชา ประเทศ และทางเศรษฐกิจและสังคม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรคติดเชื้อ การสูญเสียความ

หลากหลายทางชีวภาพ และความยากจนล้วนเป็นปัญหาที่ไม่สามารถ

แก้ไขได้ด้วยระเบียบวินัยในการวิจัยแต่ละอย่าง เพื่อจัดการกับความท้าทายนี้ ศูนย์การสังเคราะห์เสนอบางสิ่งที่หายาก พวกเขาอุทิศทรัพยากร เวลา และพื้นที่สำหรับทีมนักวิจัยที่มีความหลากหลายสูงจากหลากหลายสาขาวิชา สถาบัน และสถานที่ต่างๆ เพื่อดื่มด่ำกับปัญหาที่ซับซ้อน ทีมเหล่านี้ประชุมกันบ่อยครั้งและนำความรู้และชุดข้อมูลที่หลากหลายมารวมกัน ทีมสังเคราะห์เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเร่งการค้นพบทางวิทยาศาสตร์และเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติ

ตัวอย่างเช่น ทีมสังเคราะห์จากสถาบันการศึกษา ธุรกิจ และรัฐบาลใช้บทเรียนเกี่ยวกับวิธีที่ทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน เช่น การประมงและป่าไม้รับมือกับการเปลี่ยนแปลง พวกเขาใช้ความรู้นี้เพื่อเสนอแนะต่อองค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับการควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการดื้อยาปฏิชีวนะที่เป็นอันตรายต่อผู้คน

ศูนย์การสังเคราะห์ในแอฟริกาจะปรับปรุงความสามารถของนักวิจัยอย่างมากในการทำความเข้าใจปัญหาที่ซับซ้อนเช่นนี้ ความเข้าใจนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศและชุมชนในการจัดการผลกระทบของผู้คนที่มีต่อสิ่งแวดล้อมให้ประสบความสำเร็จ และผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงต่อผู้คน. การตั้งศูนย์แห่งแรกในแอฟริกาใต้จะมีข้อได้เปรียบ เนื่องจากมีประวัติในการรวมทีมสหสาขาวิชาชีพเข้าด้วยกัน

หน่วยงานให้ทุนได้ตระหนักถึงจุดแข็งและประสิทธิผลด้านต้นทุนของทีมสังเคราะห์เพื่อจัดการกับปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อน มี ศูนย์มากกว่าหนึ่ง โหลในต่าง ประเทศ แต่ไม่ใช่หนึ่งในแอฟริกา

จุดอ่อนอีกประการหนึ่งคือศูนย์ที่มีอยู่มุ่งเน้นไปที่วิทยาศาสตร์ธรรมชาติเกือบทั้งหมด ศูนย์การสังเคราะห์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพียงแห่งเดียวรวมถึงนักสังคมศาสตร์ ไม่มีศูนย์ใดรวมนักวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ไว้ในทีมวิจัย ปัญหาหลายอย่างที่กำลังตรวจสอบส่งผลกระทบต่อผู้คนในท้ายที่สุด

ตัวอย่างเช่น ทีมสังเคราะห์นักวิทยาศาสตร์ด้านสาธารณสุข

และนักชีววิทยาทางทะเลคาดการณ์เมื่อเร็วๆ นี้ว่า เนื่องจากปริมาณปลาที่จับได้ลดลง ผู้คนมากถึง 1.4 พันล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในแอฟริกา จะไม่ได้รับสารอาหารที่จำเป็นเพียงพอสำหรับการตั้งครรภ์และวัยเด็กที่มีสุขภาพดี การพัฒนา.

แอฟริกาใต้เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมาก โดยมีชุดข้อมูลมากมายเพื่อทดสอบความเชื่อมโยงระหว่างสภาพแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ประเทศนี้ยังมีประวัติความสำเร็จในการดำเนินการวิจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างหนึ่งคือ โครงการ Working for Waterซึ่งเริ่มต้นในปี 1995 โดย Kader Asmal รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการน้ำในขณะนั้น นักนิเวศวิทยาใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อแสดงให้เห็นว่าต้นไม้ที่ถูกรุกรานทำให้ผลผลิตน้ำจากแม่น้ำลดลง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พื้นที่กว่าล้านเฮกตาร์ของพืชรุกรานได้ถูกกำจัดภายใต้โครงการ และได้สร้างงานให้กับผู้คน 20,000 คน (52% ในจำนวนนี้เป็นผู้หญิงความคิดริเริ่มนี้ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของการอนุรักษ์และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แต่การรวมทีมวิจัย ข้อมูล และผู้กำหนดนโยบายเพื่อบรรลุชัยชนะด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในแอฟริกาใต้มักเป็นโครงการที่ทำครั้งเดียวทิ้ง หรือปล่อยให้เป็นไปตามโอกาส และมักถูกจำกัดขอบเขตโดยการวิจัยแบบดั้งเดิมที่ผู้เชี่ยวชาญทำงานในไซโล ศูนย์การสังเคราะห์จะเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้โดยการประชุมทีมสหวิทยาการเป็นประจำ สิ่งนี้จะบรรลุผลการวิจัยที่หลากหลายและยั่งยืน

ศูนย์การสังเคราะห์ในแอฟริกาจะขยายการมีส่วนร่วมของนักวิชาการชาวแอฟริกันและจะช่วยให้ความท้าทายทางสังคมและสิ่งแวดล้อมทั่วโลกได้รับการพิจารณาจากมุมมองของแอฟริกา ควรรวมถึงนักวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ ตลอดจนความรู้ในท้องถิ่นและชนพื้นเมืองอันเข้มข้นเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ในการทำเช่นนี้ มันจะเป็นผู้นำของโลกและสร้างข้อมูลเชิงลึกที่แปลกใหม่มากมาย

ที่ตั้งและประวัติศาสตร์ของแอฟริกาใต้จะเปลี่ยนคำถามการวิจัยไปสู่ประเด็นที่น่ากังวลใน Global South ตัวอย่างเช่น ศูนย์สังเคราะห์ในแอฟริกาใต้ควรเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมกับความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและความยุติธรรมทางสังคม สิ่งนี้จะส่งเสริมเครือข่ายที่มีอยู่ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือของBRICS และ South -South

ศูนย์การสังเคราะห์อาจไม่จับต้องได้เท่ากับกล้องโทรทรรศน์วิทยุ แต่การค้นพบของพวกเขามีพลังในการปรับปรุงทั้งสิ่งแวดล้อมและชีวิตของผู้คน

สล็อตยูฟ่า / คืนยอดเสีย / เว็บสล็อตออนไลน์